NH2CH2CH2CH2CH2CH2NH2 Masa Molowa

Waga Molekularna NH2CH2CH2CH2CH2CH2NH2

102.1781 g/mol

Składa się z NH2CH2CH2CH2CH2CH2NH2

Pierwiastek Symbol Masa Atomowa Atomów Procent Masy
Nitrogen N 28.0134 g/mol 2 27.4163%
Hydrogen H 14.1112 g/mol 14 13.8104%
Carbon C 60.0535 g/mol 5 58.7734%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
6 *
7 **
Lanthanoids *
Actinoids **

Instrukcje

Ten program określa masę molekularną substancji. Wpisz wzór molekularny substancji. Obliczona zostanie całkowita masa wraz ze składem pierwiastkowym oraz masą każdego pierwiastka w związku chemicznym.

  • Używaj dużej litery jako pierwszego znaku pierwiastka i małej litery jako drugiego znaku. Przykłady: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Możesz użyć nawiasów orkągłych () lub kwadratowych [].

Obliczanie Masy Molowej

Przeczytaj nasz artykuł o tym jak obliczać masę molową.

You can also ask for help in our forums.