Al2O3·2SiO3·2H2O Masa Molowa

Waga Molekularna Al2O3·2SiO3·2H2O

326.1898 g/mol

Składa się z Al2O3·2SiO3·2H2O

Pierwiastek Symbol Masa Atomowa Atomów Procent Masy
Aluminium Al 53.9631 g/mol 2 16.5435%
Oxygen O 207.9922 g/mol 13 63.7642%
Silicon Si 56.171 g/mol 2 17.2203%
Hydrogen H 8.0635 g/mol 8 2.472%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
6 *
7 **
Lanthanoids *
Actinoids **

Instrukcje

Ten program określa masę molekularną substancji. Wpisz wzór molekularny substancji. Obliczona zostanie całkowita masa wraz ze składem pierwiastkowym oraz masą każdego pierwiastka w związku chemicznym.

  • Używaj dużej litery jako pierwszego znaku pierwiastka i małej litery jako drugiego znaku. Przykłady: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Możesz użyć nawiasów orkągłych () lub kwadratowych [].

Obliczanie Masy Molowej

Przeczytaj nasz artykuł o tym jak obliczać masę molową.

You can also ask for help in our forums.