C4H8O - Tetrahydrofuran Masa Molowa

Waga Molekularna Tetrahydrofuran - C4H8O

72.1057 g/mol

Składa się z Tetrahydrofuran - C4H8O

Pierwiastek Symbol Masa Atomowa Atomów Procent Masy
Carbon C 48.0428 g/mol 4 66.6283%
Hydrogen H 8.0635 g/mol 8 11.1829%
Oxygen O 15.9994 g/mol 1 22.1888%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
6 *
7 **
Lanthanoids *
Actinoids **

Instrukcje

Ten program określa masę molekularną substancji. Wpisz wzór molekularny substancji. Obliczona zostanie całkowita masa wraz ze składem pierwiastkowym oraz masą każdego pierwiastka w związku chemicznym.

  • Używaj dużej litery jako pierwszego znaku pierwiastka i małej litery jako drugiego znaku. Przykłady: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Możesz użyć nawiasów orkągłych () lub kwadratowych [].

Obliczanie Masy Molowej

Przeczytaj nasz artykuł o tym jak obliczać masę molową.

You can also ask for help in our forums.