CF2Cl2 - Dichlorodifluoromethane Masa Molowa

Waga Molekularna Dichlorodifluoromethane - CF2Cl2

120.9135 g/mol

Składa się z Dichlorodifluoromethane - CF2Cl2

Pierwiastek Symbol Masa Atomowa Atomów Procent Masy
Carbon C 12.0107 g/mol 1 9.9333%
Fluorine F 37.9968 g/mol 2 31.4248%
Chlorine Cl 70.906 g/mol 2 58.6419%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
6 *
7 **
Lanthanoids *
Actinoids **

Instrukcje

Ten program określa masę molekularną substancji. Wpisz wzór molekularny substancji. Obliczona zostanie całkowita masa wraz ze składem pierwiastkowym oraz masą każdego pierwiastka w związku chemicznym.

  • Używaj dużej litery jako pierwszego znaku pierwiastka i małej litery jako drugiego znaku. Przykłady: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Możesz użyć nawiasów orkągłych () lub kwadratowych [].

Obliczanie Masy Molowej

Przeczytaj nasz artykuł o tym jak obliczać masę molową.

You can also ask for help in our forums.