Fe10O32Cl14Na20 Masa Molowa

Waga Molekularna Fe10O32Cl14Na20

2026.5682 g/mol

Składa się z Fe10O32Cl14Na20

Pierwiastek Symbol Masa Atomowa Atomów Procent Masy
Iron Fe 558.45 g/mol 10 27.5564%
Oxygen O 511.9808 g/mol 32 25.2634%
Chlorine Cl 496.342 g/mol 14 24.4917%
Sodium Na 459.7954 g/mol 20 22.6884%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
6 *
7 **
Lanthanoids *
Actinoids **

Instrukcje

Ten program określa masę molekularną substancji. Wpisz wzór molekularny substancji. Obliczona zostanie całkowita masa wraz ze składem pierwiastkowym oraz masą każdego pierwiastka w związku chemicznym.

  • Używaj dużej litery jako pierwszego znaku pierwiastka i małej litery jako drugiego znaku. Przykłady: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Możesz użyć nawiasów orkągłych () lub kwadratowych [].

Obliczanie Masy Molowej

Przeczytaj nasz artykuł o tym jak obliczać masę molową.

You can also ask for help in our forums.