MgMnO2 Masa Molowa

Waga Molekularna MgMnO2

111.2418 g/mol

Składa się z MgMnO2

Pierwiastek Symbol Masa Atomowa Atomów Procent Masy
Magnesium Mg 24.305 g/mol 1 21.8488%
Manganese Mn 54.938 g/mol 1 49.3861%
Oxygen O 31.9988 g/mol 2 28.7651%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
6 *
7 **
Lanthanoids *
Actinoids **

Instrukcje

Ten program określa masę molekularną substancji. Wpisz wzór molekularny substancji. Obliczona zostanie całkowita masa wraz ze składem pierwiastkowym oraz masą każdego pierwiastka w związku chemicznym.

  • Używaj dużej litery jako pierwszego znaku pierwiastka i małej litery jako drugiego znaku. Przykłady: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Możesz użyć nawiasów orkągłych () lub kwadratowych [].

Obliczanie Masy Molowej

Przeczytaj nasz artykuł o tym jak obliczać masę molową.

You can also ask for help in our forums.