IONIZATION ENERGY Przelicznik Jednostki

13842 kilojoule / mol (kJ/mol) =

143.458488 electron volt / atom (eV/atom)
13842 kilojoule / mol (kJ/mol)
5950994.166 BTU / lb-mol
13842000 joule / mol (J/mol)